Zwierzęta

Wróbel


Wróbel zwyczajny (lac. Passer domesticus) nazywany inaczej wróblem domowym, jagodnikiem czy po prostu wróblem jest ptakiem z gatunku małego ptaka osiadłego, z rodziny wróbli, występujący w Europie i Azji

Wraz z rozwojem rolnictwa, prawdopodobnie przed kilkoma tysiącami lat, skolonizował ludzkie osiedla i występuje wszędzie tam, gdzie mieszka człowiek.

Mimo, że w Polsce występuje w dużej ilości, od roku 2004 wróbel zwyczajny jest objęty ochroną gatunkową, (ale nie ścisłą) gdyż jego liczebność spada, również w całej Europie.

Wróbel występujący w Polsce to krępy, o dość dużej głowie i mocnym dziobie ptaszek. Samce mają wierzch ciała brązowy z ciemniejszymi paskami, a spód szary. Szare są też policzki, oddzielone brązową linią od szarego wierzchu głowy z czarnym śliniakiem na podgardlu i białe pręgi na skrzydłach. Dziób samca wróbla w okresie lęgowym jest czarny, później szary. Jego nóżki są brązowe lub różowe.

Natomiast samice mają szarobrązowe upierzenie, a grzbiet paskowany. Nogi samic są różowe, a dziobek szary. Wróble zwyczajne mają około 14-15 cm długości, rozpiętość skrzydeł około 21 cm i ważą około 30 g.Ptaszki te, wiją sobie gniazda w szczelinach budynków, pod dachami, w dziuplach i skrzynkach lęgowych, a także znajdują sobie schronienie w gniazdach jaskółek i bocianów. Gniazdo wygląda jak kula z bocznym wejściem, uwite jest z trawy, słomy i piór.

Samice wróbli składają jaja 2 do 4 razy w roku. Lęgi są od kwietnia do sierpnia, podczas których składanych jest po 5-6 jaj w zniesieniu. Jaja są w kolorze białym, niebiesko-białym, bladozielonym lub szarym z plamami jasnoszarymi.

Po 13-14 dniach wysiadywania jaj przez obydwóch rodziców, wykluwają się pisklęta, które opuszczają gniazdo po około 17 dniach. Średni czas życia ptaków to 10 lat.

Głównym pożywieniem tego gatunku ptaków są nasiona zbóż, chwastów, drzew i krzewów, a wiosną także drobne owady.

Bilety lotnicze Suknie ślubne Hydraulik