Zwierzęta

Ryby

Ryby są zwierzętami zmiennocieplnymi kręgowcami, oddychają skrzelami, do poruszania się wykorzystują płetwy. Różne gatunki ryb wykazują duże zróżnicowanie budowy zewnętrznej i wewnętrznej, różnią się kolorem i przystosowaniem. Jest to najliczniejsza grupa kręgowców, stanowią ponad połowe wszystkich żyjących kręgowców. Znanych jest ponad 30 tysięcy gatunków ryb żyjących obecnie na Ziemii. Są to najstarsi kręgowcy świata. W Polsce ryby zamieszkują głównie wody stojące i spokojne, a najaktywniejsze sa podczas pochmurnych dni lub nocą.

Podstawowymi cechami charakteryzującymi ryby jest ich ciało - opływowe, przystosowane do przebywania w wodzie, dobrze pokonuje opór wody. U ryb nie występuje odcinek szyjny, głowa jest połączona nieruchomo z tułowiem. Szkielet głownie chrzęstny, tylko częściowo kostny lub skostniały. Ryby poruszają się za pomocą płetw, wyróżniamy płetwy: piersiowe (są to przekształcone kończyny przednie) i płetwy brzuszne (przekształcone kończyny tylne) oraz płetwa ogonowa. Skóra ryb pokryta jest łuskami, choć występują gatunki bez łusek, u których skóra jest gruba i pokryta gruczołami śluzowymi. Układ oddechowy stanowią skrzela, niektóre gatunki ryb potrafią oddychać też powietrzem atmosferycznym. Większość ryb jest jajorodna (częśc jest jajożyworodna), samica składa jaja, którą później zapładnia samiec. Ryby występują na całym świecie w zbiornikach wodnych, z wyjątkiem zbiorników o trudnych warunkach do życia.
Bilety lotnicze Suknie ślubne Hydraulik