Zwierzęta

Płazy

Płazy zamieszkują głownie tereny strefy umiarkowanej i gorącej, są zwierzętami ziemno-wodnymi. Postać larwalna płazów żyją w środowiskach wodnych, a postać dorosła większość życia spedza na lądziej. W Polsce występują płazy należące do dwóch rzędów: płazów bezogonowych (np. żaby i ropuchy) oraz do płazów ogoniastych (np. salamandra). Większość płazów posiada cztery kończyny, poza płazami beznogimi. Przy przednich kończynach posiadają 4 palce, a przy tylnych 5 palcy. Skóra płazów jest pokryta śluzem, pomaga to im w oddychaniu. Często w skórze znajdują się gruczoły jadowe, jak np u wielu gatunków ropuch. Płazy są, podobnie jak gady, zwierzętami zmiennocieplnymi. Podczas rozwoju płazów występuje forma pośrednia (larwalna), rozwija się ona w wodzie oddychając za pomocą skrzel, a do poruszania się wykożystuje ogon oraz małe płetwy. Po pewnym czasie wyrastają kończyny, zanikają skrzela i pojawiają się płuca, u płazów bezogonowych zanika ogon.

Znaczenie płazów

Główne pożywienie płazów stanowią owady, większość płazów prowadzi nocny tryb życia. Płazy są ważnym czynnikiem utrzymującym biologiczną równowagę w przyrodzie. W wielu państwach płazy są spożywane przez człowieka, stanowią one dobre źródło białka zwierzęcego.


Płazy a człowiek

Na całym świecie odnotowuje się znaczny spadek liczebności płazów, głownie u wysoko rozwiniętych państw Europy i Ameryki. Płazy wykazują duża wrażliwość na zmiany otoczenia. Najbardziej zagrożone są miejsca ich rozrodu - takie jak stawy, jeziora czy inne niewielkie zbiorniki wodne, które są przekształcane przez różne czynniki (m.in. ocieplenie klimatu, zanieczyszczenia). W Polsce wszystkie krajowe gatunki objęte są ochroną.
Bilety lotnicze Suknie ślubne Hydraulik