Zwierzęta

Kozice


Kozica tatrzańska Rupicapra rupicapra tatrica należy do ssaków z rodziny krętorogich, z podgatunku kozic. Żyje w Tatrach oraz w Niżnych Tatrach na Słowacji i jest najdalej na północ wysuniętą populacją kozicy

Kozice dzieli się na 7 podgatunków w zależności od miejsc ich występowania na świecie:

Kozice tatrzańskie charakteryzują się długą, bo przekraczającą 18 cm czaszką, a alpejskie mają do 18 cm długości. W porównaniu do kozic alpejskich, kozice tatrzańskie są cięższe.

Kozice żywią się roślinami, takimi jak pędy, kora i liście jarzębu pospolitego górskiego, pędy liście i owoce różnych gatunków jagód oraz wieloma innymi gatunkami roślin zielnych jak miłosna górska, różne gatunki przywrotników, arcydzięgiel litwor, ostróżka tatrzańska, czasami mchy i porosty, a także wiele innych.

Na kozice polują rusie, wilki, lisy i orły. Natomiast niedźwiedź brunatny żywi się ich padliną. Często kozice giną przez lawiny, zwłaszcza śnieżne, a także wskutek upadków ze skał, zwłaszcza oblodzonych.

Kozice zapadają na różne choroby, np. robaczyce czy kozią ślepotę.

Kozice osiągają długość ciała od 120 do 135 cm, wysokości w kłębie do 90 cm, ważą 35-50 kg - samce i 30-42 kg -samice. Kozice mają ubarwienie brunatne, z ciemniejszą smugą na grzbiecie.

Ciąża u kozic trwa 150-200 dni. Za dojrzałe kozice uważa się osobniki po 20 miesiącach od narodzin, wiek w którym mogą się rozmnażać to 3-4 lata. Poród następuje wiosną, najczęściej rodzi się jedno rzadko dwa młode. Obu płciom kozic rosną rogi zwane hakami. Na wolności żyją 18-25 lat.

Kozice żyją w niewielkich stadach zwanych kierdelami. Na czele stada stoi zawsze doświadczona samica z młodym tzw. licówka, w skład kierdela wchodzą też inne samice z młodymi oraz tzw. roczniaki i dwulatki, Samce kozic żyją samotnie lub tworzą grupy kawalerskie dołączając się do kierdli jesienią na czas godów.

Kozice mają dłuższe tylne kończyny dzięki czemu mogą żerować na stromych zboczach, zwinnie wspinać się w górę stoku, oraz łatwiej przeskakiwać ze skały na skałę, trudniej schodzi im się w dół, jednak radzą sobie podkurczając zad. Dużą rolę w górskim terenie odgrywają ruchome racice kozic, mają nie cztery, ale nawet osiem punktów oparcia, w skrajnych sytuacjach za punkt oparcia mogą służyć ostro zakończone raciczki znajdujące się wyżej racic i na płaskim podłożu nie dotykają one ziemi. Każda racica ma na krawędzi rogowy kant, który latem ściera się odsłaniając lepką jak guma podeszwę.

W wyniku nadmiernych polowań przez góralskich myśliwych na kozice, ich liczebność spadła na tyle, że obawiano się ich wymarcia. Dlatego też uchwalono w Sejmie Galicyjskim we Lwowie 5 października 1868 roku Ustawę zakazującą łapania i sprzedawania zwierząt alpejskich właściwych Tatrom, świstaka i dzikich kóz. To właśnie dzięki tej ustawie powstała w Tatrach straż górska. Miała ona strzec zwierzęta przed kłusownikami, a pierwszymi strażnikami zostali "nawróceni" myśliwi.

Bilety lotnicze Suknie ślubne Hydraulik